Lưu trữ Danh mục: Bác sĩ và Bệnh viện

Chỉ tự tiêu là gì? Các loại chỉ tự tiêu thường sử dụng trong ngành phẫu thuật

Chỉ tự tiêu là loại chỉ khâu vết mổ có khả năng tự phân hủy...